Showing 1-6 of 6 results

کانکت 5 تخته

1 bedroom
1 bath

این نوع از اتاق های هتل برای اقامتی خانوادگی مناسب برای 5نفر...

از: تومان شب

سوئیت یک خوابه

1 bedroom
1 bath

این نوع از اتاق های هتل برای اقامت 3نفر مناسب و دارای...

از: تومان شب

اتاق چهارتخته

1 bedroom
1 bath

این نوع از اتاق های هتل برای اقامت خانوادگی مناسبند و مجهز...

از: تومان شب

اتاق سه تخته

این نوع از اتاق های هتل مساحتی بزرگتر از اتاق های معمولی...

از: تومان شب

اتاق دوتخته (توئین)

1 bedroom
1 bath

این نوع از اتاق های هتل برای اقامت دو آقا یا دو...

از: تومان شب

اتاق دوتخته(دبل)

1 bedroom
1 bath

این نوع از اتاق های هتل برای اقامتی ساده مناسبند و مجهز...

از: تومان شب